Auteur

Paul Tang

Mondiale winstbelasting is reuzestap dichterbij, maar er zijn nog beren op de weg

Overheden hebben de unieke kans om belastingontwijking en -concurrentie een halt toe te roepen. Maar om dat te bereiken moeten er nog extra stappen worden gezet.

Naar een moderne winstbelasting

Nationale stelsels van winstbelasting zijn niet opgewassen tegen toenemende globalisering en digitalisering. Het voorstel voor een Europese grondslag biedt een kans op hervorming. Zal dit een mondiale standaard zetten en de wedloop in winstbelastingen doorbreken?

De vijf geheimen van de Europese begroting


Nudge voor beleid: Valorisatie


Ooggetuigen: Geen Europa zonder crisis


Topinkomens over de top


Meer oog voor de toekomst: een lagere discontovoet


Meer oog voor de toekomst: een lagere discontovoet


Het dilemma van klimaatbeleid


Aantrekkelijk Europa


Dom Stabiliteitspact


Klimaat en economie


Kyoto zonder de Verenigde Staten


Evaluatie van infrastructuur


Meevallende belastingen en tegenvallende argumenten


Statiegeld op arbeid