Auteur

Paul Nillesen

Energietransitie vergt aanpassing regulering netbeheerders

Sinds de liberalisering van de energiemarkt reguleert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de inkomsten van netbeheerders om monopoliewinsten te voorkomen. De huidige inkomstenregulering houdt echter onvoldoende rekening met de investeringen die netbeheerders moeten doen in het kader van de energietransitie.

Mogelijkheden tot verdere openstelling van stadswarmtenetwerken


Recycling van kunststof legt het af tegen tegen energieterugwinning


Verticale splitsing in de energiesector


Referentieperiode voor vaststellen reguleringsrente netbeheerders


Boeken: Arm en Kansrijk


Eigendomssplitsing in Nieuw Zeeland


Efficiëntie van netbeheerders beïnvloed door regionale verschillen


De waarde van regulering


De winst van fusies en overnames


Verkeerde signalen