Auteur

Paul Hoebink

Macro-economische effecten van hulp onmogelijk vast te stellen

Helpt hulp? Deze vraag proberen economen al sinds de jaren zestig te beantwoorden. Op microniveau zijn er wat dat betreft de laatste decennia interessante resultaten geboekt – een uiting daarvan is de Nobelprijs voor Banerjee, Duflo en ­Kremer. Maar tegelijkertijd ­worden er ook studies verricht op macro-economisch niveau studies verricht. Dat zijn echter hopeloze exercities.