Auteur

Paul Hilbers

Star aanbod en stimulering van vraag stuwen huizen­prijzen in Nederland op

Huizenmarkten vertonen wereldwijd prijsstijgingen, maar de mate waarin verschilt aanzienlijk tussen landen, waarbij Nederland de afgelopen jaren aan de top staat. Is dat te verklaren uit de voor Nederland specifieke marktstructuur of omstandigheden?

Corona- en klimaatcrisis vragen om regierol IMF

De wereld wordt momenteel geteisterd door de coronacrisis en klimaatcrisis. Beide met een wereldwijd karakter, maar toch speelt internationale coördinatie tot dusver in de crisisbestrijding slechts een beperkte rol. Hoe kan dat beter?

Solide bankensector blijft geconfronteerd met uitdagingen

In september 2018 is het tien jaar geleden dat de levensvatbaarheid van banken en de continuïteit van dienstverlening ernstig in gevaar waren. Welke lessen zijn er sindsdien getrokken, en is de bankensector nu voldoende veranderd?

Zachte pensioenen gebaat bij stevig toezicht


Deense flexicurity is geen Europees wondermiddel


Japan op weg naar financieel herstel


Washington en de financiële sector


Klimaatbeheersing in een monetaire unie


Het IMF, Azië en de financiële sector


Den Haag en Maastricht


De monetaire kasreserveregeling als nieuw instrument van monetair beleid