Auteur

Paul de Hek

Deel arbeidsbeperkten duurzaam aan het werk met hulp van jobcoach

Jobcoaches begeleiden mensen met een arbeidsbeperking bij het invullen van een baan. De bedoeling is dat dit de arbeidsparticipatie verhoogt van mensen met een arbeidsberperking en hen duurzamer aan het werk houdt. Hoe vergaat het mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt nadat ze hulp hebben gekregen van een jobcoach?

Re-integratie aan de kop van een bijstandsuitkering

Met de re-integratiemaatregel WerkLoont probeert Rotterdam de bijstandsdichtheid te verlagen. Maar wat zijn nu de werkelijke effecten van deze maatregel? En wegen de baten op tegen de kosten?

Lonen in de Nederlandse publieke sector in internationaal perspectief