Auteur

Otto Raspe

Regionaal-economische verschillen fors toegenomen

In de jaren tachtig floreerden de regio’s Rotterdam en Den Haag, terwijl die van Amsterdam flinke economische problemen kende. Intussen lijken de rollen omgedraaid. Dit laat zien dat achter de macro-economische ontwikkelingen een flinke regionale dynamiek schuil gaat. Een analyse van de economische ontwikkeling van Nederlandse regio’s sinds de jaren negentig.

Brede welvaart in de regio verdient meer aandacht

Het verbreden van het welvaartsbegrip van het bruto binnenlands product naar ‘wat mensen van waarde vinden’ vergt ook een geografische verdieping. Waarom is brede welvaart tevens belangrijk voor de regio? En hoe moet het effect van het regionale beleid op de brede welvaart gemeten worden?

Nieuw industriebeleid is actief regionaal-economisch beleid

Stedelijke regio’s zijn steeds meer de motoren van economische groei geworden, terwijl het nationale economische beleid vooral generiek en niet regiospecifiek is. Daarmee hebben de regio’s te weinig invloed en worden er economische kansen gemist.

De Randstad hangt als los zand aaneen


Industriële focus ruimtelijk kennisbeleid geeft eenzijdig beeld