Auteur

Nynke de Groot

Promotiebespreking: Nynke de Groot

Beleidsmakers hebben verschillende instru­menten tot hun beschikking om de uitgaven aan sociale zekerheid te beïnvloeden. Nynke de Groot onderzocht hoe effectief een aantal van deze beleidsinstrumenten zijn.

De arbeidsmarkteffecten van het verkorten van de maximale WW-duur