Auteur

Niels Kortleve

Onzekere pensioenuitkomsten verhogen kans van opname ‘bedrag ineens’

Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering een­malig (maximaal) tien procent van hun opgebouwde pensioenvermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?

Beëindiging doorsnee­syste­matiek vereist evenwichtig compenseren

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de pensioen­opbouw leeftijdsafhankelijk wordt. De gemaakte afspraken hebben ­consequenties voor zowel de toekomstige als de bestaande pensioen­opbouw. Het akkoord neemt aan dat daarvoor compensatie wordt geboden. Is dit juridisch noodzakelijk? En hoe kan compensatie vorm krijgen?

Eenmalige pensioenuitkering voorziet in behoefte


Generatie-effecten pensioenbeleid in beeld


Naschrift bij: Wonen in je pensioen


Wonen in je pensioen


Naschrift bij: Naar een dynamisch pensioen


Naar een dynamisch pensioen


Naschrift bij: Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Naar een bredere kijk op pensioen


De veranderende rol van deelnemers in pensioenfondsen


Reactie op: Herstel dekkingsgraad vergt forse


De meerwaarde van beleidsopties