Auteur

Niels Kortleve

Beëindiging doorsnee­syste­matiek vereist evenwichtig compenseren

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de pensioen­opbouw leeftijdsafhankelijk wordt. De gemaakte afspraken hebben ­consequenties voor zowel de toekomstige als de bestaande pensioen­opbouw. Het akkoord neemt aan dat daarvoor compensatie wordt geboden. Is dit juridisch noodzakelijk? En hoe kan compensatie vorm krijgen?

Eenmalige pensioenuitkering voorziet in behoefte


Generatie-effecten pensioenbeleid in beeld


Naschrift bij: Wonen in je pensioen


Wonen in je pensioen


Naschrift bij: Naar een dynamisch pensioen


Naar een dynamisch pensioen


Naschrift bij: Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Verplicht zorgsparen als beleidsoptie


Naar een bredere kijk op pensioen


De veranderende rol van deelnemers in pensioenfondsen


Reactie op: Herstel dekkingsgraad vergt forse


De meerwaarde van beleidsopties