Auteur

Nicole Rosenboom

Kartelopslag afhankelijk van veronderstelde transitieperiode

De economische schade van een kartel is uit te drukken in een kartelopslag: het verschil tussen de daadwerkelijk betaalde prijs en de prijs in het geval dat het kartel niet zou hebben bestaan. Het veronderstelde moment waarop de gevolgen van de prijsafspraken zijn uitgewerkt blijkt van grote invloed te zijn op de kartelopslag.

Statistiek


Statistiek


Statistiek