Auteur

Nic Vrieselaar

Huurders financieel kwetsbaarder dan kopers

Door de sterk stijgende huizenprijzen zijn veel 40-minners aangewezen op huren in plaats van kopen. Tegelijkertijd zijn de maandlasten van huurders vaak relatief hoger. Een enquête onder 1.447 zelfstandig wonende Nederlanders tussen de twintig en zeventig jaar toont hun financiële kwetsbaarheid.

Huurders hebben meer moeite met sparen

Huurders ervaren hun vaste lasten vaker als een beperking om te sparen dan huiseigenaren. Deze beperking is het sterkst in de vrije sector, waar de gemiddelde aanvangshuur inmiddels bijna duizend euro bedraagt.

Spaargedrag hangt samen met attitudes over sparen

Terwijl vrijwel iedereen spaargeld belangrijk vindt, spaart een grote groep Nederlanders niet. In hoeverre kan dit verklaard ­worden door attitudes ten aanzien van sparen?

Sparen door woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek

Wanneer een aflossingsvrije hypotheek afloopt, moet deze afgelost worden. Als huishoudens onvoldoende vermogen hebben opgebouwd of onvoldoende inkomen hebben om te herfinancieren, zal de woning verkocht moeten worden. Een onderzoek naar de spaarintenties en het spaargedrag van ‘de aflossingsvrijen’.