Auteur

Naomi Leefmans

Met micro-experimenten lossen we de grote uitdagingen niet op

Het is hoog tijd dat de balans binnen de ontwikkelingseconomie zich weer herstelt in de richting van meer macro-economisch onderzoek. Micro-experimenten zijn belangrijk, maar niet afdoende om de prangende vragen die zich de komende decennia aandienen grondig aan te pakken.