Auteur

Milan Elkerbout

Terwijl de Europese CO2-emissies dalen, stijgt de uitstoot in Nederland

Het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS) heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Hoe ontwikkelt zich de CO2-uitstoot in de verschillende sectoren en lidstaten?