Auteur

Micky Adriaansens

Een beter onderbouwd ondernemerschapsbeleid

De ambitie van dit kabinet is om samen met het bedrijfsleven en de kennispartners te komen tot een sterke, vernieuwende en duurzame economie. Een economie die zo sterk en flexibel is dat we in de toekomst ons brood kunnen blijven verdienen, en we tegelijkertijd de gevolgen voor ons klimaat en onze leefomgeving beperken.