Auteur

Michel van Smoorenburg

Mbo’ers hebben betere arbeidsmarktpositie na leerbaan

In het mbo kunnen studenten kiezen tussen twee leerwegen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Een jaar na een leerbaan in het mbo (bbl) hebben afgestudeerden veel vaker werk dan na de schoolse variant (bol).