Auteur

Menno van Benthem

Verduurzaming veehouderij betaalt zich maatschappelijk uit

In 2030 moeten de stikstofemissies met vijftig procent ­gereduceerd zijn. Dit vergt een grootschalige hervorming van de veehouderij, een van de grootste uitstoters. Wat zijn de economische effecten van de verschillende opties daarvoor? Een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Kosten omrijden met gevaarlijke stoffen kunnen flink oplopen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet vooralsnog af van een ‘Routeringsbesluit’ waarbij treinen met gevaarlijke stoffen verplicht omgeleid worden over de Betuweroute. Deze treinen rijden nu vaak door steden en dorpen, hetgeen protesten oproept van omwonenden en gemeenten.

Statistiek: Stroom wind op zee wordt goedkoper dan kolenstroom

De laatste tijd is de prijs van windparken op zee – bekend als een dure technologie – sterk aan het dalen. Maar hierbij passen wel twee kanttekeningen.