Auteur

Menno van Benthem

Kosten omrijden met gevaarlijke stoffen kunnen flink oplopen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet vooralsnog af van een ‘Routeringsbesluit’ waarbij treinen met gevaarlijke stoffen verplicht omgeleid worden over de Betuweroute. Deze treinen rijden nu vaak door steden en dorpen, hetgeen protesten oproept van omwonenden en gemeenten.

Statistiek: Stroom wind op zee wordt goedkoper dan kolenstroom

De laatste tijd is de prijs van windparken op zee – bekend als een dure technologie – sterk aan het dalen. Maar hierbij passen wel twee kanttekeningen.