Auteur

Menno Fenger

Re-integratie aan de kop van een bijstandsuitkering

Met de re-integratiemaatregel WerkLoont probeert Rotterdam de bijstandsdichtheid te verlagen. Maar wat zijn nu de werkelijke effecten van deze maatregel? En wegen de baten op tegen de kosten?