Auteur

Melvin Vooren

Promotiebespreking: Melvin Vooren

Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat de vraag naar arbeid continu verandert. Hierdoor sluit het menselijk kapitaal van de beroepsbevolking niet altijd aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Zo remmen personeelstekorten in de informatie- en communicatiesector (ICT) de economische groei.

Selectie voor omscholing naar ICT kan effectiever

Om- en bijscholingsprogramma’s zijn een belangrijk instrument voor het oplossen van het tekort aan ICT’ers. Het rendement van deze programma’s wordt verhoogd door een goede voorselectie van deelnemers. Kan dit effectiever? Een keuze-experiment.

Een meta-analyse naar het effect van activerend arbeidsmarktbeleid

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Activerend arbeidsmarktbeleid is een belangrijk instrument om de werkloosheid te bestrijden. Daarbij is het van belang om te weten welke programma’s het meest effectief zijn, voor welke doelgroep en onder welke omstandigheden.

Concurrentie en de transmissie van onconventioneel monetair beleid