Ga direct naar de content

Promotiebespreking: Melvin Vooren

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 23 2022

In het kort

Universiteit van Amsterdam, 21 januari 2022

Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat de vraag naar arbeid continu verandert. Hierdoor sluit het menselijk kapitaal van de beroepsbevolking niet altijd aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Zo remmen personeelstekorten in de informatie- en communicatiesector (ICT) de economische groei, blijkt uit mijn onderzoek.

In mijn thesis geef ik een holistisch beeld van de arbeidsmarkt voor technisch geschoolde, hogeropgeleide werknemers, en onderzoek ik de effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid en omscholings­programma’s met het oog op hogeropgeleiden in Nederland.

Een belangrijke reden voor het tekort aan technisch geschoolden is de lage instroom in de technische opleidingen van vrouwen en van mensen met een migratieachtergrond. Op basis van de eindexamencijfers en registerdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vind ik dat eindexamenkandidaten meer geneigd zijn om voor een technische studie te kiezen als ze hogere cijfers voor wiskunde en Engels hebben, maar ook wanneer ze man zijn en geen migratie­achtergrond hebben.

Daarbij ondervinden technische opleidingen een hogere uitval van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. In de cohorten die in 2007 tot en met 2011 examen deden blijkt dit ook het geval te zijn als je de eindexamencijfers in de analyse meeneemt. Een belangrijk resultaat is dat hogescholen effectiever zijn dan universiteiten in het voorkómen van de uitval van vrouwelijke studenten en van studenten met een migratieachtergrond in het eerste jaar. Beleidsmakers in het technische onderwijsveld zouden dus moeten kijken hoe hogescholen de uitval van vrouwelijke studenten en studenten met een migratieachtergrond in het eerste jaar van de opleiding aanpakken.

Eerdere onderzoeken wijzen op negatieve stereotypes wat betreft vrouwen bij opleidingen waar er overwegend mannen studeren. Tijdens hun studie worden vrouwelijke studenten, na het beginnen van de opleiding, hiermee geleidelijk geconfronteerd. Het zou kunnen dat een meer klassikale opzet in het hbo helpt om deze stereotypes, in ieder geval in het ­eerste jaar, te doorbreken.

Auteur

Categorieën