Auteur

Max van der Sleen

Verduurzaming veehouderij betaalt zich maatschappelijk uit

In 2030 moeten de stikstofemissies met vijftig procent ­gereduceerd zijn. Dit vergt een grootschalige hervorming van de veehouderij, een van de grootste uitstoters. Wat zijn de economische effecten van de verschillende opties daarvoor? Een maatschappelijke kosten-batenanalyse.