Auteur

Matthijs Willemse-Jacobson

Steeds meer mensen betreden de arbeidsmarkt

Door het krapper worden van de arbeidsmarkt zijn steeds meer mensen aan het werk. Dit komt enerzijds door een daling van het aantal werklozen, maar anderzijds treden er ook steeds meer mensen vanuit de niet-beroepsbevolking tot de arbeidsmarkt toe.

Mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt is afgenomen

Om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een toegenomen mismatch is de Beveridge-curve een geschikt instrument. Deze geeft de relatie weer tussen de vacaturegraad en het werkloosheidspercentage.

Meer werknemers met uitzicht op een vast contract

Tijdens de Grote Recessie is het aantal werknemers met een vast contract sterk afgenomen, terwijl het aantal werknemers met een flexcontract bleef groeien. Een deel van de flex­­werkers heeft een tijdelijk contract met de afspraak dat ze bij goed functioneren in vaste dienst komen.

Statistiek: Meer zzp’ers gaan aan de slag als werknemer

De tragere groei van het aantal zzp'ers wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aandeel stoppende zzp’ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer.