Auteur

Matthijs Rooduijn

Winnaars en verliezers van vrij verkeer van werknemers

Europese politici benadrukken vaak vooral de mogelijke negatieve effecten van arbeidsmigratie, zoals verdringing op de arbeidsmarkt. Daardoor kan een negatief beeld ontstaan van het vrije verkeer van werknemers. Op basis van een recente enquĂȘte brengt dit artikel in beeld hoe ­Nederlanders aankijken tegen vrij verkeer van werknemers in de EU.