Auteur

Martin van der Schans

Kopers in Amsterdam houden beperkt rekening met erfpachtbetalingen

Bezitters van woningen op erfpachtgrond in eigendom van de gemeente Amsterdam betalen de gemeente een vergoeding. In hoeverre wordt deze vergoeding verrekend in de koopsom van een woning?