Auteur

Martijn Blom

De kosteneffectiviteit van financiƫle regelingen in het energie- en klimaatbeleid

De stimuleringsregelingen voor hernieuwĀ­bare energie en energiebesparing spelen een belangrijke rol in het klimaatbeleid. Kan de kosteneffectiviteit van deze regelingen verbeterd worden?

Effecten van de Regeling Groenprojecten


De ruimte voor fiscale vergroening


Starters scoren steeds slechter


Nu reductiebeleid of straks narigheid


Koopkrachtpariteiten in de EU


Solide fundament onder koersstijging


Japan als financier van de wereld


De obligatiecrash van '94 op herhaling?


EG-graanbeleid: marktbeheer of strategische keuzen?


Economische methodologie


SWII: wat komt ervan terecht?


Toezicht op banken, anders bezien