Auteur

Marten Middeldorp

Achterstanden migranten op arbeidsmarkt zijn hardnekkig

Migranten hebben te maken met achterstanden op de arbeidsmarkt. Op welke momenten in de loopbaan ontstaan deze achterstanden en treden deze achterstanden vooral op bij bepaalde ‘herkomstgroeperingen’?