Auteur

Marko Koethenbuerger

Belastingheffing op digitale platforms

Techreuzen zoals Google en Facebook genereren aanzienlijke hoeveelheden reclame-inkomsten, die voornamelijk worden opgegeven in locaties met lage belastingen.