Auteur

Marko Bos

EU-eisen niet gewaarborgd bij import via webwinkels

Nederlandse consumenten kopen steeds meer bij webwinkels en platforms buiten de Europese Unie. Daarmee zijn ze niet verzekerd van de rechtsbescherming die zij als consument binnen de EU genieten. Ook is niet gewaarborgd of de producten aan de Europese veiligheids-, gezondheids- en milieueisen voldoen. Dat zorgt voor een scheef speelveld voor Europese ondernemers.

Maak Europese inkomenssteun landbouw gerichter via nationaal beleid

Nederland dringt al decennia aan op modernisering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar waartoe heeft dit streven geleid? En hoe kan het Europese landbouwbeleid nog toekomstbestendiger worden?

Overlegeconomie is cruciaal in zoektocht naar draagvlak voor beleid

In een gefragmenteerde samenleving is het moeilijk om draagvlak te vinden voor beleid. Hierdoor blijven politiek ingewikkelde hervormingen vaak uit. Toch laat bijvoorbeeld het pensioen­akkoord zien dat hervormen wel kan. Om te begrijpen hoe hervormingen tot stand komen, is inzicht in de werking van de overlegeconomie, die onder invloed van Jan Tinbergen ontstond, cruciaal.

Handelskosten no-deal-Brexit veel hoger dan kosten voor overheid

Een eerdere analyse concludeert dat een no-deal-Brexit een Nederlander gemiddeld 164 euro per jaar gaat kosten. Die conclusie is helaas gebaseerd op een denkfout. Wij denken dat deze kosten minstens driemaal zo hoog zijn.

Het financieel instrumentarium van een begrotingsunie in wording

Ondanks de beperkte omvang van de EU-begroting, vertoont de Europese Unie al trekken van een begrotingsunie. Een ­overzicht van het Europese instrumentarium.

Brexit: ontsnappen aan nulsomspellen

Met Brexit stapt voor het eerst na zestig jaar Europese integratie een lidstaat eruit. Dat gaat met allerlei kosten gepaard. Welke zijn te vermijden, en welke niet?

Reactie op: de vijf geheimen van de Europese begroting


Reactie op: De politieke speelruimte voor de euro


Naar een nieuw begrotingskader voor de EU


Waarden van de landbouw


Reactie op: MVO in de maalstroom van globalisering


Reactie op: Een Europese grondwet? dan eerst een fiscale


Leren door transacties


Meerjarig financieel kader van de EU


Financiering uitbreiding Europese Unie geen probleem


Mythen en misvattingen over Oost-Europa


Herijking van het sociaal-economische beleid


Fiscale luchtspiegelingen?


Welke weg naar weIke EMU?


Van bestemmingsheffingen naar milieubelasting?


Kapitaalvlucht uit ontwikkelingslanden


Het sociaal-economisch beleid op middellange termijn


Fiscale aspecten van de interne markt


Het EG-begrotingsbeleid


Het plan-Baker


„Operatie Finland