Auteur

Mark Sanders

Privatiseren banken hard nodig

Dat de politiek zich met de beloning van Ralph Hamers wil bemoeien, geeft aan dat de financiële markten slecht geordend zijn. Publieke en private elementen lopen door elkaar heen. Tijd om deze te scheiden.

Nobelprijs: twee loten aan dezelfde stam

Op 8 oktober 2018 kondigde de Zweedse Academie van Wetenschappen aan dat de prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie ter nagedachtenis aan Alfred Nobel gedeeld zou worden tussen William D. Nordhaus ‘for integrating climate change into long-run macroeconomic analysis’ en Paul M. Romer ‘for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis’.

Diversiteit in de financiële sector is van groot belang

De recente financiële crisis, maar ook de beleidsinitiatieven die daarop volgden, hebben de diversiteit in het Europese en Nederlandse financiële systeem nauwelijks verbeterd. Het beleid moet daarom meer oog hebben voor diversiteit.

Meer kwaliteit voor minder geld in de kinderopvang

De kwaliteit in crèches met ouderparticipatie scoort ruim hoger dan gemiddeld in de professionele opvang. We zien dat de disciplinerende werking van ‘voice’ en ‘loyalty’ hier wellicht een heilzaam effect heeft.

Grensnut: Naar een Europese ondernemende samenleving


Vorm kinderopvangtoeslag frustreert marktwerking


Kwaliteitszorg en de markt voor kinderdagopvang


Krom pleidooi voor vlaktaks