Auteur

Mark Mink

Niet stenen, maar vooral grond steeds prijziger

De huizenprijzen zijn sinds 1995 sterk gestegen: in nominale termen lagen afgelopen augustus de prijzen volgens de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS 321 procent hoger dan in januari 1995, in reële termen was dit 200 procent.

Economisch herstel na bankencrisis gebaat bij snelle herkapitalisaties

Het ruime monetaire beleid heeft niet kunnen voorkomen dat de kredietverlening in het eurogebied maar langzaam van de crisis herstelt. Zijn kredietverlening en monetaire transmissie na een crisis afhankelijk van de herkapitalisatie van de bankensector?

Huizenprijzen en pensioenen bepalend voor vermogens van generaties

Nederlandse huishoudens zijn kwetsbaar voor ­schommelingen in financiële markten. Dat komt door de wijze waarop hun ­balansen zijn samengesteld: met veel hypotheekschuld en illiquide ­bezittingen in de vorm van huis en pensioen. Hierbij bestaan ­grote verschillen tussen generaties. Hoe ontwikkelen de balansen van huishoudens zich in de toekomst, en welk beleid kan de nadelen van lange balansen verkleinen?

Promotie


Synchronisatie van conjunctuurcycli in het eurogebied en de VS