Auteur

Mark Kattenberg

Vergunninghouders trekken weg uit dunbevolkte gebieden

De vertrekkans van uitgeplaatste vergunninghouders varieert van 36 procent in de regio Rijnmond tot 71 procent in de regio Gooi en Vechtstreek.

De verdeling van Rijksgelden kan eenvoudiger en doelmatiger

De financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeente staan ter ­discussie, onder meer vanwege de complexiteit van de verdeling en de beperkte ruimte voor verschillen in lokaal beleid. Kan een andere verdeling van Rijksgelden deze knelpunten verminderen?

Hoogte gemeentelijke belasting ongevoelig voor mee- of tegenvallers