Auteur

Marja Elsinga

Gezonde woningmarkt vergt regulering

Met een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en een opdracht van bouwen, bouwen, bouwen, komt er een einde aan het tijdperk waarin we geloofden dat de markt zou zorgen voor voldoende woningen. Hopelijk zal dit op termijn de weg vrij maken naar een gezonde woningmarkt die bijdraagt aan welzijn, omgeving en economie.

De woning als pensioenvoorziening


Risico's van een Nationale Hypotheekgarantie


Winst in de zorg