Auteur

Marc van der Steeg

Onderwijs: nudging kan suboptimale keuzes verminderen

Ook in het onderwijs worden inzichten uit de gedragseconomie steeds vaker gebruikt. Deze inzichten vormen een belangrijke aanvulling op de traditionele theorie van het menselijk kapitaal, die ervan uitgaat dat mensen volledig rationele keuzes maken binnen een lang tijdsbestek.

Intensivering loopbaanbegeleiding werpt vruchten af

In het hoger onderwijs zijn studenten die van studie switchen of uitvallen een hardnekkig probleem. De aanschaf van een lesmethode voor loopbaanbegeleiding ledit niet tot een daling van de kans op switch en uitval, maar intensief gebruik van de methode wel.

Gedragsinzichten benutten voor beter onderwijsbeleid


Financiële opbrengsten onderwijs verder omhoog


Reactie op: Pensioenverwachtingen en menselijk kapitaal