Auteur

Manuel Buitenhuis

Beperkte ongelijkheid door inkomenshomogamie, maar effect kan gaan toenemen

Vroeger trouwde de tandarts met zijn assistente. Tegenwoordig ­vormen hogere inkomens steeds vaker onderling een paar. Hoe komt dat? En leidt die ontwikkeling tot meer inkomensongelijkheid?

Zelfstandigen met weinig vermogen vaak ook niet verzekerd

Slechts een klein deel van de zelfstandigen zonder personeel is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een aanzienlijk deel van hen geeft aan vermogen als terugvaloptie te zien. Is dat terecht?

Kinderen overtreffen hun ouders minder vaak in inkomen

Recent onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat het voor kinderen moeilijker is geworden om hun ouders in inkomen te overtreffen dan vroeger het geval was. Hoe zit dit in Nederland?

Maatschappelijk ­onbehagen te lijf met gedragsweten­schappelijke inzichten

Ook nu de economische indicatoren op groen staan, is het maatschappelijk onbehagen niet ineens verdwenen. Kunnen we onbehagen met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten beter duiden?

Oorzaken van de toename in de primaire-inkomens­ongelijkheid

Dit artikel is gepubliceerd op 14 december en onlangs verschenen in het themanummer Inkomensongelijkheid.

Kennisuitdagingen rondom voorschoolse voorzieningen

Zowel de arbeidsparticipatie als de ontwikkeling van kinderen is gediend bij goede voorschoolse voorzieningen.