Auteur

Machiel van Dijk

Bijleenregeling leidt tot vreemd gedrag huizenkopers

In 2004 werd de bijleenregeling geïntroduceerd, met als doel om doorstromers op de huizenmarkt te stimuleren de overwaarde op de oude woning als eigen vermogen in te brengen in de nieuwe woning. Op grond van gekoppelde data op woning- en huishoudniveau constateren wij een nogal vreemd patroon bij deze regeling.

Woningmarkt: het verzachten van de pijn van een hervorming

Het werk van gedragseconomen heeft een aantal inzichten opgeleverd wat betreft de woningmarkt. Wat zijn hiervan de consequenties voor het woonbeleid? En hoe valt de voor sommige huishoudens onvermijdelijke pijn van een vergaande hervorming van het Nederlandse woonbeleid te bestrijden met gedragseconomische pijnstillers?

Koppeling data over hypothecaire leningen kan woningmarktbeleid verbeteren

Het ideale databestand voor onderzoek naar hypothecaire leningen bestaat niet – of ­beter: bestaat nog niet. Want de bouwstenen liggen er en over het bouwplan is ook al goed nagedacht.

Wie minder leent koopt meer eigen woning


Boeken


Media-economie en digitalisering


De leugen waar de consument om vraagt?


Gezocht: wetenschappers