Auteur

Maarten van Rooij

Bouwen voor ouderen kan gehele woningmarkt toegankelijker maken

Om het woningtekort terug te dringen moet er veel gebouwd worden. Aan wat voor soort woningen is er behoefte? En is dat veranderd onder invloed van corona?

Huizenprijzen en pensioenen bepalend voor vermogens van generaties

Nederlandse huishoudens zijn kwetsbaar voor ­schommelingen in financiële markten. Dat komt door de wijze waarop hun ­balansen zijn samengesteld: met veel hypotheekschuld en illiquide ­bezittingen in de vorm van huis en pensioen. Hierbij bestaan ­grote verschillen tussen generaties. Hoe ontwikkelen de balansen van huishoudens zich in de toekomst, en welk beleid kan de nadelen van lange balansen verkleinen?

De rol van feiten en gevoel in consumptiegedrag

De uitkomsten van enquêtevragen over de rol van inkomen en de zorgen die consumenten hebben over de toekomst en hun consumptieve uitgaven.

Een consumentenperspectief op pensioenkeuzes


Optimisme over eigen woning


Gedragsreacties van deelnemers op nieuwe contracten


Pensioenakkoord vereist financieel inzicht


De genetica van ondernemerschap


Prijsstabiliteit en vertrouwen in de ECB


Prijsstabiliteit en vertrouwen in de ECB


Werknemer kan én wil niet zelf beleggen voor pensioen


Beleidsopties voor pensioenfondsen


Geen crisisgevoel, geen crisis!


Inflatiegevoelens en prijsillusie


Winstmarge onder druk door wisselkoers


Vrees voor baan slecht voor consumptie


Conjunctuurdalen en overheidstekorten


Herstel in vijfvoud


Geen stress voor hypotheekverstrekkers


Onbestendig conjunctureel herfstweer


De aex als voorlopende indicator?


Consumptie uitgepuzzeld


Gezamenlijke neergang


Het komende decennium


Arbeidsparticipatie