Auteur

Maarten Postma

Statistiek: Belangrijke investeringen bijna terug op niveau

De totale investeringen in de eurozone nemen toe, maar liggen lager dan vlak voor de crisis. Dit wordt vooral veroorzaakt door minder investeringen door financiële instellingen en minder investeringen in vastgoed.

Statistiek: Duurzame groei in de eurozone

De groei in 2010 en 2011 was vooral toe te schrijven aan de netto-export en een toename in voorraden. De groei vanaf 2013 wordt meer binnenlands bepaald, waardoor de eurozone weer duurzaam en op eigen kracht groeit.

Statistiek