Auteur

Maarten Goos

Oratiebespreking: Maarten Goos

Er wordt in het publieke debat heel wat onzin verteld over de invloed van digitalisering op onze samenleving. Onder economen is er de laatste jaren een paradigmaverschuiving opgetreden in de manier waarop ze nadenken over de invloed van digitalisering op werknemers, bedrijven, markten en hun instituties.