Auteur

Maarten de Ridder

Tijdens de coronacrisis hebben overheidsuitgaven veel effect op het bbp

Door de coronacrisis zijn overheidsuitgaven in korte tijd ongekend snel toegenomen. De begrotingsmultiplier geeft een indicatie of deze uitgaven de economische pijn zullen verzachten. Maar hoe hoog is die eigenlijk onder de huidige omstandigheden?

Immateriële productie­factoren kunnen groei van productiviteit afremmen

Drie internationale trends staan in toenemende mate centraal in het macro-economisch debat: de vertraging van de productiviteitsgroei, de afname van de bedrijfsdynamiek, en de toename van marktmacht. Een gemeenschappelijke oorzaak is denkbaar, maar geldt dat ook voor Nederland?

De economische effecten van het algemeen verbindend verklaren

Het algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeids­overeen­­­komsten lijkt in Nederland nauwelijks tot lagere ­werkgelegenheid te leiden. Maar geldt dit ook voor het algemeen verbindend ­verklaren van een collectieve bovenwettelijke aanvulling zoals een WW-uitkering in het derde werkloosheidsjaar?