Auteur

Lydia van ’t Veer

Contractprijzen ziekenhuizen hebben zeggingskracht

De aankondiging dat de Autoriteit Consument & Markt verscherpte aandacht heeft voor de concurrentierisico’s bij ziekenhuisfusies, heeft tot veel reacties geleid. Een toezichthouder zal zich moeten aanpassen aan deze veranderende context; de ACM doet dat ook.

Huidige vormgeving eigen risico beperkt stuurpotentie verzekeraars

Met het huidige eigen risico zijn de prikkels voor verzekeraars om consumenten te sturen beperkt. Zal een alternatieve vormgeving van het eigen risico de sturingspotentie ervan verbeteren? Of gaat dat ten koste van de solidariteit?