Auteur

Linette de Swart

Maak ook na afloop van projecten een MKBA, want daar is veel van te leren

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) worden hoofdzakelijk voorafgaande aan besluitvorming uitgevoerd en niet achteraf. Dat is jammer, want juist een analyse achteraf kan een toekomstige besluitvorming flink verbeteren.