Auteur

Lieuwe van Hoorn

Belastingvoordeel innovatiebox steeds meer naar ‘grootgebruikers’

De innovatiebox is bedoeld om vernieuwende activiteiten te stimuleren en om in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor innovatieve bedrijven. Opvallend is dat een steeds groter deel van het totale belastingvoordeel uit de innovatiebox terecht komt bij een kleine groep van grote bedrijven.

Het opstaptarief in de vennootschapsbelasting verdient meer aandacht

De Nederlandse vennootschapsbelasting (vpb) kent een apart, lager tarief tot een bepaalde hoogte van de winst. Het verschil ten opzichte van het algemene tarief en de hoogte van de schijfgrens zijn sinds het begin van deze eeuw sterk toegenomen. Daar is geen economische rationale voor.