Auteur

Lidewijde Ongering

Sturen op welvaart vereist debat

Sturen op welvaart vergt het maken van complexe afwegingen. Een maatschappelijk debat over welvaart helpt om bij het maken van deze afwegingen.

Nieuwjaarsartikel: Vaart maken richting een duurzaam verdienvermogen

Verduurzaming van de economie is noodzakelijk voor een succes­volle aanpak van de klimaattransitie, en om het toekomstig verdien­vermogen van Nederland te versterken. Hoe kunnen we deze opgave ter hand nemen?