Auteur

Lex Hoogduin

Verstandig begrotingsbeleid vraagt om Zalmnorm en tekortregel

De lage rente en inflatie, de coronacrisis en de aankomende verkiezingen leiden tot een discussie over de na te streven hoogte van de overheidsschuldquote. In een recente in ESB gepubliceerde enquête gaven veel collega’s aan dat de schuld probleemloos kon verdubbelen. Maar is dat wel verstandig?

Fundamentele evaluatie van de ECB-strategie is noodzakelijk

De Europese Centrale Bank voert sinds de financiële crisis van 2008 een hoogmoedig beleid, dat diep ingrijpt in de economie. Dit levert allerlei risico’s op, uiteindelijk ook voor het verwezenlijken van haar primaire taak en voor haar onafhankelijkheid. Tijd voor een herbezinning.

Franse Europese integratie


Vertrouwen


Herstructurering bankwezen


Gebruik buffers


Tijd voor een modern pensioensysteem met individuele rekeningen


Meer diversiteit en minder diversificatie in het financieel systeem


Begrotingsakkoord, 2013 en uitverdieneffecten


Over optimale begrotingsnormen


Blijft de lange rente zo laag?


De onbetaalde rekening


Aanpassing doelstelling ECB nodig


Canon deel 2: monetaire economie


Ooggetuigen: Voorbij de crisis


Minder is beter: naar een ander toezicht


Lagere rente en discontovoet?


W.F. Duisenberg: 1935-2005


Micro en macro


Nogmaals het nationale spaaroverschot


Internationale coordinatie van macro-economische politiek


Accentverschuiving in het monetaire beleid