Auteur

Leon Prins

Boekbespreking: 'Hoe goed werkt Nederland?'

De bundel “Hoe goed werkt Nederland?” is zeker een aanwinst voor beleidsmakers omdat het in de volle breedte van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt en arbeidsrecht inzichten biedt over het wedervaren van de Nederlandse arbeidsmarkt.