Auteur

Kristy Jansen

Illiquide beleggingen ‘jonge’ pensioenfondsen niet altijd groter

Pensioenfondsen maken in toenemende mate gebruik van derivaten om risico’s af te dekken. Hoewel dit de blootstelling aan rente- en valutarisico vermindert, betekent dit ook een grotere liquiditeitsbehoefte om aan onderpandeisen te ­voldoen.