Auteur

Xander Koolman

Laat ouderen zelf ouderenzorg houdbaar maken

Door de vergrijzing zal de vraag naar ouderenzorg de komende jaren fors stijgen. Voor het simpelweg uitbreiden van het aanbod is er echter, met de nu al hoge kosten van de zorg en het gebrek aan personeel, slechts een beperkt maatschappelijk draagvlak. Maar wat kan er dan wel?

Machine learning vereist betere risicoverevening zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor de risicoprofielen van hun verzekerden. Het huidige risicovereveningsmodel corrigeert echter niet voor alle gezondheidsverschillen. Met behulp van machine learning-technieken (ML) zouden zorgkosten beter voorspeld kunnen worden. Zou ML gebruikt kunnen worden voor risicoselectie, en wat kan de overheid hier tegen doen?

De 60min-economie leidt tot betere resultaten dan de anderhalvemetereconomie

Uit een eerste onderzoek van Rabobank blijkt dat de anderhalvemetereconomie in potentie leidt tot een krimp van de economie van 10 procent. De 60min-economie is een alternatief en een aanvulling dat tot betere resultaten zal leiden, laten we in Rekenen aan corona #5 zien.

Het is het virus, niet de lockdown

Sommige economen vragen om de beƫindiging van de lockdown. Dat is op het eerste gezicht begrijpelijk. De kosten per bespaard levensjaar zijn hoger dan we in de reguliere zorg bereid zijn uit te geven. Het verschil betreft minimaal een factor 2, en waarschijnlijk veel meer. Als we eerder niet bereid waren om zoveel offers voor een extra levensjaar te brengen, waarom nu dan wel?

De containment-strategie verdient een nieuwe kans

Terwijl vele patiƫnten voor hun leven vechten, moeten op de achtergrond grote beleidskeuzen worden gemaakt wat betreft de bestrijding van de crisis. Duitsland en Frankrijk schuiven op richting de Aziatische containment-strategie. Nederland zou dat ook moeten overwegen.

Betere risicoverevening kan zorgverzekeraars prikkelen tot meer doelmatigheid