Auteur

Koen van Schie-Akdag

Sterke groei oproepcontracten, vooral bij laagopgeleiden

Het aantal en aandeel mensen dat werkt via een contract met een flexibel aantal uren per week is de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. Terwijl in 2003 nog 5,7 procent van de werkzame beroepsbevolking een contract had met flexibele uren was dat in het eerste kwartaal van 2019 10,3 procent.

Jonge mannen werken minder

Jonge mannen participeren steeds minder op de arbeidsmarkt. De bruto-arbeidsdeelname – het percentage dat werkende of werkzoekende is – is tussen 2008 en 2018 met vijf procentpunten gedaald, van 87 procent in 2008 tot 82 procent in 2018.