Auteur

Klaartje Peters

Decentralisatiebeleid van de overheid niet in uitgaven terug te zien

De laatste decennia is er veel beleid ge√Įntroduceerd, gericht op de decentralisatie van overheidstaken. Met de tot nu toe beschik¬≠bare gegevens was het effect hiervan op de uitgaven van de centrale en decentrale overheden niet te meten. Met de nieuwe cijfers lukt dit beter.