Auteur

Kees van Hee

All attention to debt stands in the way of improving money

The Money Creation project of the Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR) was intended to explore the possibilities of a public money system, with central bank money as a means of payment. Unfortunately, it has become a defense of the current system, rather than an exploration of the alternative.

Alle aandacht voor schulden staat verbetering van geld in de weg

Het project Geldschepping van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) was bedoeld om de mogelijkheden te verkennen van een publiekgeldsysteem, met centralebankgeld als betaalmiddel. Helaas is het een verdediging van het huidige systeem geworden, in plaats van een verkenning van het alternatief.