Auteur

Justin Jansen

Stimuleren leiderschaps-kwaliteiten voorkomt falen snelgroeiende bedrijven

Snelgroeiende bedrijven zijn in Nederland verantwoordelijk voor een groot deel van de banengroei en de toegevoegde waarde. Maar al voor de coronapandemie stagneerde het aantal snelgroeiende bedrijven, mede doordat veel snelle groeiers – na een initiële succesvolle periode – alsnog kopje onder gingen.

Nadere analyse productiviteit Nederlandse bedrijven gewenst

Hoewel wij het rijkere beeld rondom productiviteitsgroei erkennen dat ontstaat door ook kleinere bedrijven toe te voegen aan de analyse, zouden we de uitkomsten van het onderzoek van Meijerink, Van Heuvelen en Bettendorf op drie punten willen nuanceren.