Auteur

Jurriaan Paans

Instroom jonge werknemers en flexwerkers drukt de loongroei sinds 2014

In de afgelopen jaren bleef de groei van het bruto-uurloon achter bij de cao-loongroei. Dat betekent dat de incidentele loongroei negatief was. Opmerkelijk, want tijdens eerdere perioden van toenemende krapte op de arbeidsmarkt stegen de brutolonen doorgaans juist harder dan de cao-lonen. Hoe is de negatieve incidentele loongroei van de laatste jaren te verklaren?

Verhoging minimumloon kost minder banen dan gedacht

De werkgelegenheid, uitgedrukt in vervulde werknemersbanen, daalt als direct gevolg van de verhoging van het minimumloon, doordat er minder vraag is naar arbeid. Uit een nieuwe analyse blijkt dit directe effect kleiner dan eerder werd aangenomen.